סערטיפיקאַט

ווייכווארג דרוקרעכט:

ווייכווארג קאַפּירייט (1)
ווייכווארג קאַפּירייט (2)

פּאַטענט סערטיפיקאַט:

פּאַטענט באַווייַזן-11 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-8 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-2 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-9 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-6 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-3 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-10 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-5 (2)
פּאַטענט באַווייַזן (2)
פּאַטענט באַווייַזן-7 (2)
פּאַטענט באַווייַזן-4 (2)

CE/FCC/ROHS/UL/TELEC/IK10:

CEFCCRohsULTELECIK10-6
CEFCCRohsULTELECIK10-2
CEFCCRohsULTELECIK10-4
CEFCCRohsULTELECIK10-3
CEFCCRohsULTELECIK10-5
CEFCCRohsULTELECIK (2)